o projekcie win win


WIN WIN - jest to program skierowany do młodzieży w wieku 15-19 lat będącej pod opieką warszawskich placówek opiekuńczo-wychowawczych: domów dziecka, miejskich ośrodków socjoterapii, świetlic środowiskowych. W projekcie biorą udział chłopcy dotknięci ryzykiem wykluczenia społecznego, mający mniejsze szanse na integrację społeczną i wejście w dorosłe życie z podobnymi szansami co ich rówieśnicy niepochodzący z rodzin dysfunkcyjnych. Projekt opiera się na uczestnictwie w zajęciach sportowych, a dokładnie w treningach piłki nożnej oraz na uczestnictwie w imprezach o charakterze sportowym w głównej mierze związanych z piłką nożną. Dodatkowo chłopcy objęci projektem biorą udział w pozasportowych spotkaniach integracyjnych, których celem jest ich ogólna aktywizacja, rozwijanie nowych zainteresowań etc.
about_img

Celem programu jest:

1) Organizowanie aktywności sportowej ze szczególnym akcentem na treningi piłkarskie.

2) Organizowanie chłopcom form współzawodnictwa sportowego, poprzez mecze piłkarskie.

3) Zachęcanie do rozwoju fizycznego, społecznego i mentalnego.

4) Propagowanie sportowego, zdrowego stylu życia.

5) Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w treningach.

6) Rozwijanie zainteresowań chłopców.

Cele programu realizowane są poprzez:

1) Organizację zajęć z zakresu treningu piłkarskiego.

2) Udział chłopców w meczach piłkarskich w rozgrywkach LIGI BIZNESU organizowanej przez klub piłkarskim LEGIA WARSZAWA, jak również w spotkaniach towarzyskich, oraz turniejach piłki halowej.

3) Mobilizowanie do różnorodnych aktywności fizycznych.

4) Udział w imprezach o charakterze sportowym, w szczególności w meczach piłkarskich klubu.

5) Organizowanie wyjść integracyjnych mających na celu rozwijania ich zainteresowań i pobudzających ich do samokształcenia oraz rozwijania w różnych w dziedzinach życia.

STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY WIN WIN WARSZAWA

ul. Batalionów Chłopskich 79/23
01-307 Warszawa
NIP: 5272855617
REGON: 380189365

zadzwoń do nas

793 098 861 / 793 391 518

napisz do nas

winwinwarszawa@wp.pl